Sommaren 2011 byggde vi vår fågelvoljär. Den är

3x4 meter och 2,20-2,50 hög. Den är förberedd för

att  dela i tre avlånga sektioner om vi vill att några

par skall häcka till våren. Just nu pågår bygg-

nationen av ett tillhörande hus så att de kan gå in

när det blir kallt. De fåglar vi valt är australienska

parakiter förutom kanariefåglar och några vaktlar.

fgelhus molle1
Rosella1 fglar3 molle4
fglar

fglar2

rubinrosella